Perjalanan Hidup Empat Khalifah

 

 

RM 90,00

AL-BIDAYAH WAN NIHAYAH   

Penulis : Ibnu Kathir 

Benarkah Khalifah Pertama Abu Bakar ash-Shiddiq Radhiallahu ‘anhu diracun hingga menyebabkan kematian beliau? Benarkah penyebab pelucutan Khalid bin al-Walid RA dari jawatannya sebagai panglima pasukan karena adanya persoalan pribadi antara dia dengan Umar bin al-Khaththab RA? Benarkah isu-isu yang menyebutkan bahwa Uthman bin Affan RA lebih mengutamakan karib kerabat untuk memegang jawatan-jawatan strategis dalam pemerintahanseperti yang dituduhkan sebagian orang? Apa yang melatar-belakangi peperangan Jamal yang terjadi antara Ali bin Abi Tolib RA dengan az-Zubair, Talhah dan ‘Aisyah RA? Dan Apa pula yang melatarbelakangi peperangan antara Ali bin Abi Tolib dengan Mu’awiyah di Shiffin? Benarkah isu yang menyebutkan bahwa al-Hasan bin Ali RA diracun oleh Mu’awiyah hingga menyebabkan kematiannya? Begitu banyak isu-isu kontroversi yang disebutkan dalam buku-buku sejarah yang perlu diluruskan. Contoh-contoh di atas hanyalah sebagian kecil dari penyimpangan sejarah. Buku yang hadir di hadapan pembaca ini berusaha meluruskan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Dipetik dari al-Bidayah wan Nihayah, sebuah karya monumental seorang ulama besar yang tidak asing lagi; al-Hafizh Imaduddin Abul Fida’ Ismail bin Umar bin Kathir yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Kathir. Dalam buku ini pembaca dapat membaca sejarah Khulafa’ur Rasyidin dan dapat menyaksikan masa-masa keemasan Islam yang disajikan dengan baik oleh Dr. Muhammad bin Shamil as-Sulami. Kehadiran buku ini akan meluruskan penyimpangan sejarah yang banyak diselewengkan oleh tangan-tangan jahil.

UNTUK PENJIMATAN LEBIH KAMI JEMPUT ANDA MENJADI PERUNCIT, LIHAT SENARAI HARGA PERUNCIT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: